Cares Logo

Therapie & Coaching

We rennen en vliegen heel wat af. Ons leven wordt steeds drukker en veeleisender. Tijd om stil te staan is er bijna niet meer, voor je het weet loop je achter de feiten aan.

Heb je ook steeds het gevoel dat het leven je inhaalt, hoe hard je ook je best doet om het voor te blijven?

Kamp je met een negatief zelfbeeld, depressies, angsten of stress gerelateerde klachten of probeer je al heel lang om bepaalde patronen in je leven te doorbreken, maar wil dit maar niet lukken?

Dan is een individueel therapie of coaching traject iets voor jou.

Neem vrijblijvend contact op als je meer wilt weten.

Wat ik Doe

Ik werk graag samen met jou aan het verbeteren van jouw mentale gezondheid. Ik maak daarbij gebruik van verschillende coaching – en therapie vormen. Ik ben gespecialiseerd in het omgaan met psychische, fysieke, emotionele, sociale of relationele problemen.

Tosca Gonzalez Graf Cares

Hallo, mijn naam is Tosca,

psychodynamisch therapeut en coach

Only those who care about you can hear you when you’re quiet.

Tosca

Psychodynamische Therapie

Het fijne van psychodynamische therapie is dat je als cliënt niet zelf hoeft te kiezen welke therapie aansluit bij jouw klachten. In het brede aanbod van therapieland raak je al snel de weg kwijt…..

Coaching

Coaching is een samenwerking tussen coach en cliënt en zorgt ervoor dat de cliënt het beste van zichzelf kan geven; kan leren en ontwikkelen op de manier die hij of zij wil…..

Tosca Gonzalez Graf

Naast mijn werk als psychodynamisch therapeut en coach ben ik ook nog vrouw van, hondenmama, zus, tante, fotograaf, sopraan bij een koor, vriendin, mentor, student, werkgever en vrijwilliger. Allemaal “rollen” die je tijdens je leven aanneemt ……

Ik Sta Je Graag Bij

Psychodynamische therapeuten en coaches werken beiden aan het veranderen van het gedrag. Als psychodynamisch therapeut richt ik me op het verleden en zoek ik samen met jou naar verklaringen voor bepaald gedrag, patronen, stemmingen en emoties.
Als coach ben ik gericht op het heden en de toekomst en zoek ik samen met jou naar inzichten op gebied van belemmerende en motiverende aspecten en geef ik je praktische handvatten om te werken aan gedragsverandering.
Wanneer je kampt met een depressie of burn-out kan het helpen om eerst de diepte in te gaan met psychodynamische therapie om daarna met coaching tot toekomstgerichte acties te komen. Neem vrijblijvend contact op als je meer wilt weten of een afspraak wilt maken.

Ik Heb Ervaring Met…

De Methoden Die Ik Gebruik

Ik Heb Ervaring Met…

Burn-out

Een burn-out is het eindstadium van een langdurige periode van stress en (over)spanning. Hierdoor krijg je last van zowel lichamelijke als geestelijke uitputting. Je voelt je letterlijk ‘opgebrand’.
Behalve werkstress, perfectionisme en het ouderschap zijn er ook andere bronnen van overbelasting: leefomstandigheden, persoonlijke eigenschappen en je omgeving. Ook overmatige fysieke inspanning, sociale problemen, chronische ziekte, onzekerheid en een negatief zelfbeeld zijn oorzaken van een burn-out. Vaak is er niet één aanwijsbare reden, maar zorgen de duur en opstapeling van jouw omstandigheden ervoor dat je ‘burned-out’ raakt. Niet alleen volwassenen kunnen een burn-out krijgen, maar jongeren ook.

PTSS

Als je iets engs of schokkends (een trauma) meemaakt en dat niet goed verwerkt, dan kun je PTSS (posttraumatische stressstoornis) ontwikkelen. Je krijgt last van constante stress, voelt je extra waakzaam en je krijgt allerlei lichamelijke klachten. Je voelt je snel bedreigd en trekt je terug. Je verliest grip op je dagelijkse leven.
Als je PTSS hebt, blijft je angst constant bestaan. Je geest en lijf blijven rekening houden met gevaar dat er niet meer is.

AD(H)D

Als je ADHD hebt ben je vaak snel afgeleid, kun je erg impulsief zijn of heb je bergen energie. Je rem ontbreekt en je hebt moeite je plannen of gedrag in toom te houden.
Je kent de afkorting ADHD misschien ook wel als ‘Alle Dagen Heel Druk’. Dat is natuurlijk handig om de term mee te onthouden, maar hij klopt niet helemaal. ADHD is een Engelse term die staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’, en dat betekent dat je snel afgeleid bent en hyperactief gedrag hebt. Er zijn verschillende vormen van ADHD, maar je hoeft niet altijd heel druk te zijn in je gedrag. Je kunt ook alleen heel druk zijn in je hoofd. Je gedachten buitelen dan over elkaar heen, met inactiviteit en/of vergeetachtigheid als gevolg.

ASS

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. ASS komt voor bij kinderen, adolescenten en bij volwassenen. Mensen met ASS hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig. Ze houden deze angst in bedwang door zich vast te houden aan bekende regels en patronen.

Dissociatie

Dissociatie is een verdedigingsmechanisme dat optreedt bij ernstige traumatisering. Het brein probeert op deze manier met de verschrikkelijke, niet te verdragen gebeurtenissen om te gaan en verder te leven. Dissociatie komt ook voor bij autisme, ADHD, angststoornissen en borderline. Tijdens dissociatie zijn gevoelens, gedrag en denken losgekoppeld van elkaar.
Dissociatie creëert verschillende ‘delen’ in het kind (en later de volwassene), met een eigen geheugen, eigen gevoelens of een eigen leeftijd. De ‘staat’ die nodig is op een bepaald moment voert de boventoon.
Dissociatie komt voor in verschillende vormen, van even “uit tunen” tot deelpersoonlijkheden die de regie overnemen. Als volwassene kan deze overlevingsstrategie behoorlijk in de weg zitten. Wat eerder hielp om te overleven, staat nu in de weg van groei.

Depressie

Een depressie is een voortdurend aanwezige sombere stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt. Ben je al een aantal weken somber en heb je nergens meer zin in? Dan kan het zijn dat je een depressie hebt.

Angsten

Een angst- en piekerstoornis veroorzaakt heftige angsten in het dagelijks leven, zonder dat er echt gevaar is. U maakt zich steeds zorgen over veel dingen. Klachten zijn hartkloppingen, zweten, benauwdheid, misselijkheid of het gevoel te stikken.
Angststoornissen komen in bepaalde families meer voor dan in andere. Dat heeft te maken met erfelijkheid, maar ook met opvoeding. Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een sterfgeval, ernstige ziekte, verhuizing of ontslag. Maar ook leuke dingen zoals een huwelijk of de geboorte van een kind kunnen de aanleiding zijn voor een angststoornis. Ook persoonlijke eigenschappen zijn van invloed of iemand wel of niet een angststoornis krijgt. Voorbeelden van dit soort eigenschappen zijn: slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten, of de neiging hebben problemen en conflicten uit de weg te gaan.

Relatieproblemen

Relatieproblemen ontstaan bijvoorbeeld door financiële problemen, problemen binnen de familie, een verhuizing, liegen, werkloosheid, overspel (bijvoorbeeld een affaire), (te) weinig tijd voor elkaar, psychische problemen bij jezelf of jouw partner, of het overlijden van een naaste. Zo zorgen psychische problemen bij jou of je partner er bijvoorbeeld voor dat jullie onzeker in jullie relatie staan. Onder andere een depressie draagt vaak bij aan het ontstaan van relatieproblemen. Maar, bindingsangst, autisme, een laag zelfbeeld of een burn-out zijn ook oorzaken van relatieproblemen.

Negatief zelfbeeld

Met een negatief zelfbeeld heb je weinig vertrouwen in jezelf. Je ziet alle sterke kanten van andere mensen en je vergelijkt jezelf daarmee. Van jezelf heb je niet zo’n hoge pet op en je bent vooral een kei in het opnoemen van je negatieve kanten.

Stress gerelateerde klachten

Bij langdurige stress is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord en kunnen stress gerelateerde klachten optreden. Deze klachten kunnen zich lichamelijk, psychisch of in het gedrag uiten. Als niet tijdig ingegrepen wordt kunnen de signalen leiden tot chronische klachten: burn-out, chronische moeheid, spanningsproblemen, angststoornissen, maag- en darmproblemen, nek- en schouderklachten, nervositeit en depressie.

Psychosomatische Klachten

Somatisch betekent “lichamelijk”. Het gaat dus om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak, klachten die langer duren dan gebruikelijk, die niet overgaan, die in de loop van de tijd erger worden, zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam of die steeds wisselen. Een verklaring kan gevonden worden in stress en alledaagse zorgen, alhoewel dat niet altijd even duidelijk is. De klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen, zoals hyperventilatie, spanningshoofdpijn, nekpijn, whiplashsyndroom, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, overspanning, burn-out, prikkelbare darmsyndroom en (lage) rugpijn.

Traumatische ervaringen

Iedereen maakt naast leuke en gezellige dingen, ook vervelende en nare dingen mee. Dat is onderdeel van het dagelijkse leven. Meestal verdwijnen die vervelende dingen ook weer uit je geheugen. Maar soms blijft een traumatische ervaring hangen in je hoofd en kan je het niet vergeten. Dat wordt een trauma genoemd.
Wat is een trauma nu eigenlijk? Het is, eenvoudig gezegd, eigenlijk een overbelasting van je hersenen. Je hebt een heftige ervaring meegemaakt. Iets wat je hersenen niet kunnen verwerken. Het is een teveel aan indrukken, het is te overweldigend. Normaal gesproken kunnen de hersenen deze ervaring wel verwerken. Dan heb je het een plekje kunnen geven. Als dit niet lukt, en je begint klachten te krijgen, dan is er sprake van een trauma. Omdat het te maken heeft met je hersenen, wordt het ook wel een psychotrauma genoemd.

Uitval van school (jongeren)

In Nederland gaan ongeveer 5000 kinderen en jongeren per jaar niet naar school vanwege uiteenlopende redenen. Ieder kind dat niet naar school gaat heeft een eigen verhaal. Zo zijn er kinderen die niet meer naar school gaan omdat ze bijvoorbeeld gepest worden, of omdat zij op school te veel prikkels ervaren. Ook zijn er kinderen die hoogbegaafd zijn of een licht verstandelijke beperking hebben. En er zijn kinderen met een lichamelijke beperking, of psychische problemen. De directe omgeving van het kind kan ook van invloed zijn. Ouders die in een echtscheiding zitten, of als thuis geen veilige haven is.

Jezelf Wegcijferen

Wie zichzelf wegcijfert, besteedt vaak veel tijd en energie aan het helpen van anderen. Je stelt namelijk andermans verlangens en behoeften boven die van jezelf.
Helpen kan je op veel verschillende manieren doen, praktisch een helpende hand bieden of bijvoorbeeld door iemand proberen op te vrolijken of een luisterend oor te bieden. Mensen die zichzelf wegcijferen zijn vaak op zoek naar een stuk waardering van de ander. Dit omdat ze de waardering voor zichzelf niet hebben of kunnen opbrengen. Ze gaan daarom vaak steeds meer doen wanneer de ander zijn waardering wel of niet laat blijken. Hierin schuilt her risico dat je aan jezelf voorbij gaat en uiteindelijk (spanning) klachten ontwikkeld die zelfs naar een burn-out zouden kunnen toe leiden.

De Methoden Die Ik Gebruik

EMDR

EMDR is een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen. De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Tegenwoordig wordt EMDR ook steeds breder toegepast bij andere psychische klachten. Zo kan het hulp bieden voor mensen die last ondervinden van een sociale fobie,depressies, en angst- en paniekklachten. Het is ook nuttig voor mensen die te maken hebben met chronische pijn, verslavingen, persoonlijkheidsstoornissen, stress en andere mentale gezondheidsproblemen. Emotioneel beladen herinneringen kunnen bij deze klachten een grote rol spelen, waardoor EMDR als onderdeel van een behandeltraject kan helpen bij de verwerking van deze problemen.

NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken voor het werk dat je uitvoert. Ik gebruik NLP ook bij angsten en beperkende overtuigingen waar je maar niet vanaf lijkt te kunnen komen.

Assen Van Verandering

De Assen van verandering is een effectief veranderingsmodel, waarin we aan de hand van acht stappen inzichtelijk maken waarom je een verandering nog niet voor elkaar krijgt.
“Waarom blijf ik in oude gewoonten hangen? Waarom kan ik de volgende stap niet nemen?”
Met dit inzicht werken we toe naar andere gedachten, gevoelens en gedrag. Zodat het wel lukt!

Provocatief Coachen

Provocatief coachen is een vorm van begeleiding die de cliënt uitdaagt. De provocatieve coach zegt dingen die niemand anders zegt, zeker een hulpverlener niet. Ik benader mijn cliënten met warmte en waardering, maar daarbinnen daag ik je uit. Bijvoorbeeld door zwakke punten uit te vergroten, door absurde verklaringen te geven, door stereotypen te overdrijven, door non-verbaal gedrag clownesk te spiegelen of door de structuur volledig te vergeten. Dit is zo anders, dat ik hierdoor cliënten kan helpen die geen baat hebben bij de reguliere manier van steun, zelfreflectie en advies.

Transformationeel Coachen

Provocatief coachen is een vorm van begeleiding die de cliënt uitdaagt. De provocatieve coach zegt dingen die niemand anders zegt, zeker een hulpverlener niet. Ik benader mijn cliënten met warmte en waardering, maar daarbinnen daag ik je uit. Bijvoorbeeld door zwakke punten uit te vergroten, door absurde verklaringen te geven, door stereotypen te overdrijven, door non-verbaal gedrag clownesk te spiegelen of door de structuur volledig te vergeten. Dit is zo anders, dat ik hierdoor cliënten kan helpen die geen baat hebben bij de reguliere manier van steun, zelfreflectie en advies.

Innerlijk Kindwerk

Je innerlijke kind is een deel van jezelf dat in je onderbewuste leeft. Je onderbewuste is een gedeelte van je brein waar onder andere je herinneringen en ervaringen in zijn opgeslagen. Innerlijk kindwerk is een methodiek die wordt ingezet om vervelende, pijnlijke en verdrietige ervaringen uit het verleden in het heden in een juiste context te zetten. Het wordt tevens ingezet als middel om inzicht te bieden bij hardnekkige patronen.

Delenwerk

Onze persoonlijkheid zou je kunnen opdelen in delen van onszelf. Het zijn delen die een eigen behoefte hebben en kunnen zorgen voor innerlijke conflicten en tweestrijd. Deze delen bevinden zich in het onderbewuste. Ze hebben eigen strategieën en gedachtepatronen. Elk deel heeft een positieve intentie, hoe negatief het gedrag van dat deel ook kan zijn. Naast communiceren kunnen we ook onderhandelen tussen delen. Delenwerk is een techniek om overeenstemming tussen twee delen te realiseren zodat er eenduidigheid in gedrag ontstaat.

Systemisch Werk

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem en je verhouding met de anderen in dat systeem. Een systeem kan je gezin van herkomst zijn, je huidige gezin, je werk of je eigen lichaam. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei.

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Rationele Emotieve Therapie is een methode om ongewenst gedrag of emoties van jezelf om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties. Problemen ontstaan vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen. Het doel van rationeel denken is te leren onjuistheden in je denken te gaan herkennen om zo tot een meer realistische kijk op jezelf en je omgeving te komen.

Relatietherapie

Relatietherapie, ook wel systeem- of gezinstherapie, is een vorm van therapie die probeert een slechte relatie tussen twee mensen te verbeteren. We kijken samen naar de onderlinge communicatie en ook naar dat wat niet uitgesproken, maar wel gevoeld wordt. Door te werken aan inzicht en (h)erkenning kunnen andere stappen genomen worden, waardoor de relatie en de onderlinge communicatie kan verbeteren.

Rouwverwerking

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Dit proces kan optreden bij het verlies van een baan, een geliefde, een huisdier, een woning, ouders of kinderen. Omgaan met verlies lijkt aan het begin misschien een onmogelijke opgave. Alsof je in een diepe put zit waar je niet uit kunt klimmen. Rouwen kost tijd, maar tijd alleen is soms niet genoeg om het verlies een plek te geven. Soms lukt het je niet alleen. Neem jezelf als rouwende serieus en zoek dan hulp.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een bewezen effectieve therapievorm waarbij hypnose wordt gebruikt om bepaalde klachten te behandelen. Je kunt hiermee jouw onderbewustzijn aanspreken en hiermee je gevoelens en klachten beter leren kennen. Deze therapie wordt bij onder andere angstklachten, depressieve gevoelens, lichamelijke klachten, slaapproblemen en stress gebruikt.
Tijdens een hypnotherapiesessie breng ik je in een lichte trance waarin je de volledige controle behoudt. Terwijl je in deze trance bent gebruik ik gesprekstechnieken en vaardigheden waardoor je bij je eigen onbewuste processen komt. Vanuit deze onbewuste laag kun je klachten waarbij normaal gesproken je eigen denkproces in de weg staat, verhelpen.

Regressie Therapie

Regressie- en reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat het goed functioneren en het disfunctioneren van mensen – zowel op lichamelijk als geestelijk gebied – zijn oorzaak vindt in vroegere opgedane positieve of negatieve ervaringen. Ik begeleidt je bij het terugvinden en herbeleven van deze ervaringen. Net als bij hypnotherapie maak ik hierbij gebruik van een lichte trance waarin je de volledige controle behoudt.

Mindfulness

Mindfulness therapie is een manier om je aandacht te trainen waardoor je stil staat bij wat er nu gebeurt, het huidige moment. Via mindfulness leer je met openheid en acceptatie aandacht te hebben voor wat zich voordoet. Het wordt ingezet tegen onder meer stress, angst, burn-out of spanningsklachten en kan de kwaliteit van leven verbeteren.

Bio-Energetica

Bio energetica is een lichaamsgerichte methode, ontwikkeld door Alexander Lowen, die erop gericht is om blokkades van spanning die zich in het lichaam vastgezet hebben, los te laten en een goede doorstroming van energie te bevorderen. Door middel van oefeningen met ademhaling, het laten trillen of losschudden van het lichaam, massage, lichaamshouding, expressie en spontane bewegingen worden lichaam en geest weer in balans gebracht en wordt vitaliteit en levenskracht bevorderd.

PMA

De afkorting PMA staat voor Progressive Mental Alignment.
PMA is een wetenschappelijk onderbouwde coaching methode waarbij je een brug slaat tussen onderbewuste processen en je bewustzijn. Met deze methode kan je ‘verkeerd opgeslagen’ ervaringen in je geheugen opsporen. Deze ‘verkeerd opgeslagen’ ervaringen kunnen o.a. voor psychosomatische en stress klachten zorgen.
Het zijn vaak lange intensieve sessies, waardoor deze methode niet mijn voorkeur heeft, maar in sommige gevallen is het toch een goede manier om bij de kern te komen.

Mijn Filosofie en Denkwijze

In mijn coach opleiding werd veel tijd en aandacht besteed aan de principes van C.A.R.E.S. De letters staan voor woorden uit het Engels (commitment, acceptance, resilience, excellence, service) en samengevoegd is het een woord met een voor mij, waardevolle betekenis.

Met een achtergrond in de zorg, waar alles in het teken staat van “geven om”, is CARES een naam geworden die niet meer weg te denken is uit mijn leven.

CARES staat voor mij voor liefdevolle betrokkenheid. Meedenken, meevoelen, begeleiden, trainen, adviseren, coachen en therapie bieden vanuit gevoel.

Voor mij staan vertrouwen, oprechtheid, authenticiteit en eerlijkheid bovenaan mijn lijstje van wie ik ben en hoe ik leef.

In mijn werk combineer ik dit met kennis die ik heb opgedaan op verschillende opleidingen, ervaring (ervaringsdeskundige) en een gezonde portie intuïtie.

Veelgestelde Vragen

Zijn online sessies mogelijk?

Ja, dat kan voor een aantal therapie vormen en voor alle coaching vormen. Tijdens een vrijblijvende kennismaking vertel ik je hier graag meer over.

Ik kan door omstandigheden niet reizen en online afspreken werkt voor mij niet goed. Is het mogelijk dat je naar mij toekomt?

Ja, dat kan mits het binnen een cirkel is van een uur rondom Kraggenburg. De reiskosten bedragen € 0,21 per kilometer.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Dat verschilt per persoon en is afhankelijk van de aard van de klacht en het gewenste doel. Na de intake kan ik een goede inschatting maken van het aantal sessies dat nodig is. Gemiddeld zijn er tussen de 6 en 8 sessies nodig.

Op welke dagen kan ik afspreken?

Maandag en woensdag zijn mijn praktijkdagen, maar in overleg zijn andere dagen meestal mogelijk. Ik werk ‘s avonds en in de weekenden bij uitzondering en alleen in overleg.

Wordt de therapie vergoed door de zorgverzekering?

Op dit moment nog niet.

Hoe werkt het wanneer ik een afspraak maak voor een vrijblijvende kennismaking?

Je maakt gebruik van de mogelijkheid om zelf een datum en tijd te kiezen. Ik bel je, zodat je alle vragen die je hebt, kan stellen. Dit gesprek is informeel en er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat houdt een intake in?

Bij een intake bespreken we de aard van je klachten, je voorgeschiedenis en vormen we een doelstelling waarmee we gaan werken. Voor de intake krijg je een uitgebreide vragenlijst per mail thuis gestuurd. De intake duurt ongeveer een uur.

Mijn klacht staat niet in de lijstjes die op de site staan of bestaat uit een combinatie van verschillende klachten. Kan ik evengoed bij jou terecht?

Neem contact op middels een vrijblijvende belafspraak en dan kunnen we het erover hebben. Wanneer ik je niet kan helpen, kan ik je waarschijnlijk wel doorverwijzen naar een andere goede therapeut.

Testimonials

{

AvdB

Ik heb een coachings/ therapietraject bij Tosca gevolgd. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik meer dan tevreden ben over zowel de geboekte resultaten als over Tosca als coach / therapeut. Ze beschikt over een zeer grote variatie in oefeningen die ze op het juiste moment weet in te zetten. Daarnaast is ze erg geduldig en liefdevol in haar benadering. Ik voelde me altijd volkomen veilig bij haar om in mezelf op onderzoek uit te gaan. Inmiddels heb ik haar naam al aan een paar andere mensen doorgegeven die op zoek waren naar een goede coach/ therapeut.

{

Kelly Sullot

Tosca is een hele fijne therapeut.
Haar persoonlijke aanpak, betrokkenheid en inlevingsvermogen maakt haar een prettige en toegankelijke therapeut.
Naast gedegen scholing werkt haar ervaringsdeskundigheid in haar voordeel bij het begeleiden van cliënten. Ik zou Tosca dan ook warm aanbevelen.

{

PdJ

Na een aantal keer bij Tosca te zijn geweest vroeg mijn dochter van 10 jaar oud of ik elke keer een stukje beter zou worden want voor haar gevoel gaat het elke keer een beetje beter als ik bij Tosca ben geweest. Een mooi compliment aan Tosca! Voor mezelf kan ik zeggen dat er na een aantal behandelingen puzzelstukje op zijn plek kwamen wat ik van te voren niet had verwacht dat het daar zou zitten. Maar zo kloppend! Ik vind het heel fijn om elke keer weer naar Tosca te gaan en verder aan mezelf te werken. Op een fijne manier krijg ik nieuwe inzichten.

{

TdlV

Al jaren heb ik last van vliegangst en hoorde via een vriendin dat Tosca je hiervoor kon behandelen. Met een sceptisch gevoel begon ik aan de behandeling, want wat zou mij hier nu vanaf kunnen helpen? 2 sessie gehad en daar ging ik! Op vakantie met vriendinnen. Geen lange vlucht, maar wat zat ik lekker in het vliegtuig. Natuurlijk niet helemaal van de angst af want tja dit was iets wat ik al jaren met me meenam. Een paar weken later met mijn gezin naar Turkije gevlogen. Ik zag er enorm tegenop, want wat als ik vol met angst in het vliegtuig zat en niet voor de kindjes kon zorgen? Niets was minder waar. Zowaar relaxed in het vliegtuig gezeten! Wat een verademing! Ik ben er nog niet, maar het is echt voor mijn gevoel 1000x beter! Tosca je bent een topper! Bedankt voor je hulp! Ik kan de wereld blijven ontdekken.😘

Neem Contact Met Mij Op

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Telefoon

o6-23 85 49 36

Email

info@cares.nu

Adres

Gerrit Klokstraat 8
8317BP Kraggenburg
Noordoostpolder

Bereikbaar

Ma – Vrij: 10:00 – 18:00 uur

Werkt o.a. Samen Met:

Gemeente NoordOost Polder Logo
Gemeente Almere Logo
Gemeente Utrecht logo
Gemeente Sint Michielgestel Logo
Nationale Politie Logo
Het Kompas Logo
ROC Mondriaan Logo
UWV Logo