Onderstaande tekst informeert u over mijn werkwijze en geeft u andere belangrijke informatie betreffende mijn praktijk. Door ondertekening verklaart u dat deze tekst duidelijk is en dat u akkoord gaat met de inhoud ervan.
De begeleiding bestaat uit:

  • Een intake (kennismaking, helder krijgen van uw vraag, kijken of er voldoende vertrouwen is om samen te werken, toelichting werkwijze/opstellen behandelplan).
  • De daarop volgende behandeling: u werkt samen met mij aan de oplossing of verandering van de problemen of klachten.
  • Een evaluatie. Bij langere trajecten vindt tussentijds een evaluatie plaats. In ieder geval wordt het hele therapeutische traject afgerond met een evaluatie. Dit vindt plaats in een afsluitend gesprek.

U draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie. U blijft verantwoordelijk voor wat er in en met u gebeurt en voor de besluiten en de handelingen waartoe u komt als reactie op de therapie.